Home

Stichting BAJA, Bouwen Aan (voor en met) Jeugd in Afrika is een non-profit stichting, dus zonder winstoogmerk.

BAJA is in 2004 opgericht en (her) bouwt voornamelijk basisscholen in het Magoya gebied in het westen van Kenia.

Stichting BAJA, Bouwen Aan (voor en met) Jeugd in Afrika is een non-profit stichting, dus zonder winstoogmerk.

BAJA is in 2004 opgericht en (her) bouwt voornamelijk basisscholen in het Magoya gebied in het westen van Kenia.

Wat is er bereikt met de BAJA projecten

Nieuwe schoolgebouwen

Nieuw schoolmeubulair

Nieuwe keukens

Medisch centrum

Wilt u ook bijdragen aan een volgend project?